Month: December 2018

วิกฤตความเจ็บปวดอาการปวดเรื้อรัง

ผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ทั้งสองคนที่เข้ารับการรักษาด้วย ASH อายุ 35 และ 25 ปีตามลำดับเคยได้รับการรักษาด้วยการถ่ายยีนในระยะเวลา 15 และ 12 เดือนที่ผ่านมา ในปีครึ่งก่อนที่จะได้รับการบำบัดด้วยการปรับยีนผู้ป่วยทั้งสองมีเหตุการณ์เคียวเฉียบพลันมากกว่าหนึ่งโหลต่อปีตามมาลิก เหล่านี้รวมถึงหน้าอกเฉียบพลันและวิกฤตความเจ็บปวดอาการปวดเรื้อรัง

Read more…