Month: October 2018

การตรวจสอบในการทดลองทางคลินิก

การพัฒนาทางคลินิกแล้วทีมงานของ Arribas จะพยายามพัฒนาวิธีการบำบัดเพื่อให้สามารถนำมาใช้ในมนุษย์สำหรับการตรวจสอบในการทดลองทางคลินิก ขั้นตอนต่อไปจะรวมถึงการพัฒนาวิธีการรักษาเพิ่มเติมกับ p95HER2 เช่นแอนติบอดีต่อยาหรือตัวรับแอนติเจนตัวนำลิง การรักษาในอนาคตเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

Read more…