การริเริ่มสร้างสรรค์เชิงกลยุทธ์และความคิดสร้างสรรค์

บริษัทซอฟต์แวร์ด้านการประมวลผลอัตโนมัติ (RPA) ระดับองค์กรเพื่อจัดหาโซลูชั่น RPA ให้แก่ บริษัท ในประเทศไทยโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการ บริษัท กล่าวว่าการร่วมเป็นพันธมิตรจะช่วยให้ KPMG ในประเทศไทยสามารถให้บริการโซลูชั่น RPA ของ UiPath แก่ บริษัท ข้ามชาติรายใหญ่และ SMEs ไทยได้

ด้วยการเป็นพันธมิตรกับ UiPath KPMG กล่าวว่าจะช่วยให้ บริษัท ต่างๆสามารถทำงานประจำได้อย่างคล่องตัว งานเป้าหมายสำหรับโซลูชัน RPA ประกอบด้วยกระบวนการด้านหน้าและด้านหลังและงานที่ทำซ้ำตามกฎต่างๆในสาขาต่างๆจากการเงินการบัญชีจนถึงการดำเนินงานสาขาและ HOUR โดยการมอบหมายกระบวนการเหล่านี้ให้เป็นหุ่นยนต์ซอฟต์แวร์เสมือนพนักงานของบริษัท จะสามารถมุ่งเน้นไปที่การริเริ่มสร้างสรรค์เชิงกลยุทธ์และความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น