การพิจารณาจากข้อร้องเรียนที่ยื่นต่อสายด่วน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ONCB) ได้เปิดดำเนินการเมื่อวันศุกร์เพื่อค้นหาสถานที่เป้าหมาย 79 แห่งทั่วประเทศสำหรับผู้ต้องสงสัยในคดียาเสพติด ภายใต้ชื่อรหัสทั่วประเทศไทยเพื่อรักษาความปลอดภัยจากยาเสพติด หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอวิชัยชัยมงคลกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจของเมืองจำนวน 200 คน

และเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส. ได้ถูกส่งไปตั้งแต่เวลา 5.30 น. เพื่อค้นหาชุมชนในเขตดินแดง สถานที่ในกรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่าสถานที่ซึ่งรวม 20 จุดในจังหวัดได้รับการพิจารณาจากข้อร้องเรียนที่ยื่นต่อสายด่วน ONCB 1386 ตลอดจนข้อมูลบางส่วนจากการจับกุมก่อนหน้านี้ สถานที่ที่ทำการค้นหาในกรุงเทพฯเป็นหน่วยคอนโดมิเนียมในเขตนวมินทร์ 54 ในเขตบึงกุ่มที่กองลาดตระเวนและหน่วยปฏิบัติการพิเศษรพ. พันเอกสำราญนวลมาและทีมงานได้พบยาเม็ดยาบ้าจำนวน 3,000 เม็ดและคริสตัลเมธิลหรือน้ำแข็งพร้อมกับกัญชาตามลำพัง